In English
The syllabus for DEG026 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DEG026.pdf


In Swedish
Kursplanen för DEG026 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DEG026.pdf