In English
The syllabus for DEG025 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DEG025.pdf


In Swedish
Kursplanen för DEG025 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DEG025.pdf