In English
The syllabus for DEG023 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here DEG023.pdf


In Swedish
Kursplanen för DEG023 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här DEG023.pdf