In English
The syllabus for BYG507 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BYG507.pdf


In Swedish
Kursplanen för BYG507 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BYG507.pdf