In English
The syllabus for BYG506 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BYG506.pdf


In Swedish
Kursplanen för BYG506 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BYG506.pdf