In English
The syllabus for BYG325 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BYG325.pdf


In Swedish
Kursplanen för BYG325 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BYG325.pdf