In English
The syllabus for BYG322 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BYG322.pdf


In Swedish
Kursplanen för BYG322 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BYG322.pdf