In English
The syllabus for BYG313 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BYG313.pdf


In Swedish
Kursplanen för BYG313 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BYG313.pdf