In English
The syllabus for BYG302 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BYG302.pdf


In Swedish
Kursplanen för BYG302 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BYG302.pdf