In English
The syllabus for BYG301 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BYG301.pdf


In Swedish
Kursplanen för BYG301 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BYG301.pdf