In English
The syllabus for BYG007 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BYG007.pdf


In Swedish
Kursplanen för BYG007 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BYG007.pdf