In English
The syllabus for BPG504 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BPG504.pdf


In Swedish
Kursplanen för BPG504 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BPG504.pdf