In English
The syllabus for BPG301 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BPG301.pdf


In Swedish
Kursplanen för BPG301 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BPG301.pdf