In English
The syllabus for BIG502 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BIG502.pdf


In Swedish
Kursplanen för BIG502 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BIG502.pdf