In English
The syllabus for BIG500 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BIG500.pdf


In Swedish
Kursplanen för BIG500 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BIG500.pdf