In English
The syllabus for BIG307 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BIG307.pdf


In Swedish
Kursplanen för BIG307 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BIG307.pdf