In English
The syllabus for BIG013 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BIG013.pdf


In Swedish
Kursplanen för BIG013 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BIG013.pdf