In English
The syllabus for BIG012 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BIG012.pdf


In Swedish
Kursplanen för BIG012 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BIG012.pdf