In English
The syllabus for BIG011 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BIG011.pdf


In Swedish
Kursplanen för BIG011 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BIG011.pdf