In English
The syllabus for BIG010 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BIG010.pdf


In Swedish
Kursplanen för BIG010 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BIG010.pdf