In English
The syllabus for BIG008 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BIG008.pdf


In Swedish
Kursplanen för BIG008 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BIG008.pdf