In English
The syllabus for BIG007 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BIG007.pdf


In Swedish
Kursplanen för BIG007 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BIG007.pdf