In English
The syllabus for BIG004 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BIG004.pdf


In Swedish
Kursplanen för BIG004 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BIG004.pdf