In English
The syllabus for BEA306 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BEA306.pdf


In Swedish
Kursplanen för BEA306 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BEA306.pdf