In English
The syllabus for BEA305 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BEA305.pdf


In Swedish
Kursplanen för BEA305 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BEA305.pdf