In English
The syllabus for BEA304 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BEA304.pdf


In Swedish
Kursplanen för BEA304 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BEA304.pdf