In English
The syllabus for BEA001 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BEA001.pdf


In Swedish
Kursplanen för BEA001 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BEA001.pdf