In English
The syllabus for BEA000 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here BEA000.pdf


In Swedish
Kursplanen för BEA000 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här BEA000.pdf