In English
The syllabus for ARG308 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here ARG308.pdf


In Swedish
Kursplanen för ARG308 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här ARG308.pdf