In English
The syllabus for AHA802 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA802.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA802 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA802.pdf