In English
The syllabus for AHA801 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA801.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA801 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA801.pdf