In English
The syllabus for AHA701 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA701.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA701 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA701.pdf