In English
The syllabus for AHA310 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA310.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA310 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA310.pdf