In English
The syllabus for AHA309 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA309.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA309 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA309.pdf