In English
The syllabus for AHA306 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA306.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA306 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA306.pdf