In English
The syllabus for AHA302 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA302.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA302 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA302.pdf