In English
The syllabus for AHA301 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA301.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA301 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA301.pdf