In English
The syllabus for AHA114 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA114.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA114 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA114.pdf