In English
The syllabus for AHA113 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA113.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA113 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA113.pdf