In English
The syllabus for AHA112 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA112.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA112 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA112.pdf