In English
The syllabus for AHA111 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA111.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA111 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA111.pdf