In English
The syllabus for AHA110 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA110.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA110 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA110.pdf