In English
The syllabus for AHA109 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA109.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA109 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA109.pdf