In English
The syllabus for AHA108 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA108.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA108 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA108.pdf