In English
The syllabus for AHA107 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA107.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA107 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA107.pdf