In English
The syllabus for AHA106 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA106.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA106 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA106.pdf