In English
The syllabus for AHA105 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA105.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA105 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA105.pdf