In English
The syllabus for AHA104 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA104.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA104 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA104.pdf