In English
The syllabus for AHA103 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA103.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA103 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA103.pdf