In English
The syllabus for AHA102 is unfortunately not translated into English
To view the Swedish version, click here AHA102.pdf


In Swedish
Kursplanen för AHA102 finns tyvärr inte översatt till engelska
För att se den svenska versionen, klicka här AHA102.pdf